Fotboll

Är du intresserad att delta eller hjälpa till kontakta oss på medlem@nusnasif.se Medlemskap i Nusnäs IF krävs.

Robotgräsklippare

Fotbollsplanen är tillgänglig för alla våra medlemmar för fritt spel. Vi har 2 st robotgräsklippare som sköter gräsklippningen. Fotbollsplanen är uppdelad i 2 delar där varje robotklippare har var sin halva med olika klipptider för att det ska finnas möjlighet att spela så mycket som möjligt.

Båda klipparna går varje dag med laddningspauser. Förutom det gör:

Klippare 1 paus 14 – 20.30 mån, ons, tors, lör. Klippare 2 paus 14 – 20.30 mån, ons, fre, sön.

Det är inte tillåtet att stänga av klipparna för att spela då de inte går att starta igen utan kod.

Tiderna kan ändras när vi sett hur resultatet blir. Och för att robotarna ska gå bra är det viktigt att det inte lämnas kvar skräp och andra hinder på fotbollsplanen.

Flytta målen till den planhalva som är ledig.

Policy för Fotboll
240107 (uppdateringar kan komma att ske)

Nusnäs IF har en policy där vi låter alla barn och ungdomar vara med. Killar och tjejer deltar på lika villkor och efter egna förutsättningar. Detta betyder att vi respekterar varandra oavsett kön, ålder, kultur och etniskt ursprung.

Nusnäs IF strävar efter god laganda och kamratskap och att ge barn och ungdomar förutsättningar för att utvecklas, både socialt och sportsligt. Målsättningen är att skapa ett fotbollsintresse för barn och ungdomar och att känna glädje till sporten. Resultatet är inte det viktigaste.

Det är viktigt att visa god ton för mot-och medspelare, ledare och domare på och utför planen.

Alla barn och ungdomar har rätt till lika mycket speltid vid närvaro på träningarna.

För att kunna delta i föreningens träning- och seriespelsverksamhet skall man betala medlemsavgift till Nusnäs IF. Utan medlemskap har spelaren inte rätt att delta i träningar och matcher. För ungdomar som kommer att medverka i seriespel gäller en avgift även där. Detta för att försäkringarna skall gälla.

Supporters, tränare, föräldrar, släkt och vänner är välkomna att heja på spelarna och ska behandla alla spelare lika med god ton.

Ungdomsledarna inom idrottsrörelsen har en stor betydelse när det gäller att vara förebilder, verka för en positiv syn, följa regler och uppmuntra barn och ungdomar att värna om drog- och nikotinfria miljöer.

Fotbollslagen i föreningen skall ha minst en lagledare för varje lag.

Tränare och lagledare samplanerar verksamheten.

Lagledare har ansvaret att sköta kommunikationen till styrelsen.

Kommunikation till spelare skall ske via vårdshavare.

Nusnäs fotboll skall vända sig till styrelsen i olika frågor.

Sponsorarbete samordnas genom föreningens styrelse. De aktiva äger inte rätt att ingå sponsringsavtal utan samråda med föreningens styrelse.

Rekrytering av nya medlemmar skall bedrivas aktivt av samtliga i föreningen.

Det är önskvärt att varje medlem medverkar i föreningsarbete, t.ex. Nusnäsloppet och Vinterdagen.