Styrelsen

OrdförandeUrban Eriksson
Vice
Ordförande
Jennie Kriga
KassörErika Björkqvist
SekreterareDavid Thelander
LedamotRolf Matzols
SuppleantHelen Åkerlind
SuppleantCarl Johnsson

Du kan kontakta styrelsen på adm@nusnasif.se

Styrelsens medlemmar väljs på årsstämman som skall hållas före mars månads utgång varje år.