Styrelsen

OrdförandeUrban Eriksson
Vice
Ordförande
Jennie Kriga
KassörErika Björkqvist
SekreterareDavid Thelander
LedamotJon Färnström
SuppleantHelen Åkerlind
SuppleantRolf Matzols

Du kan kontakta styrelsen på adm@nusnasif.se

Styrelsens medlemmar väljs på årsstämman som skall hållas före april månads utgång varje år. Styrelsen fördelar vissa ansvarsområden.

Ansvarsområden

VaktmästareTommy Vestlin
VaktmästareJörgen Johansson
NyckelansvarigJon Färnström
MedlemsansvarigStaffan Larsson
LotteriansvarigRolf Matzols
BliktpunktsansvarigJon Färnström