Sponsorer

Vi tar tacksamt emot hjälp från företag som vill sponsra vår verksamhet på olika sätt. Det kan vara tjänster, arbetsinsatser, varor eller ekonomiska bidrag.

Kontakta oss om du är intresserad på styrelse@nusnasif.se

Våra sponsorer är: