Kallelse Brygggruppen

6, 20, 27 Maj kl 10.00 Bliktpunkte Arbetet med renoveringen av bryggorna vid Bliktpunkten fortsätter.  Planen är att den 6 Maj kunna påbörja urgrävningen längs med stranden för att kunna räta upp bryggan. Förutsättning är att tjälen har släppt. Kommande arbetsdagar blir troligen arbete med att återuppbygga bryggan längs med land. Bryggan ut från land i […]