Nusnäs IF policy för ungdomsverksamhet (fotboll) inom föreningen

240107 (uppdateringar kommer att ske) Nusnäs IF har en policy där vi låter alla barn och ungdomar vara med. Killar och tjejer deltar på lika villkor och efter egna förutsättningar. Detta betyder att vi respekterar varandra oavsett kön, ålder, kultur och etniskt ursprung. Nusnäs IF strävar efter god laganda och kamratskap och att ge barn […]

Ny arbetsdag på Bliktpunkten 20 Maj

Nu kör vi vidare med ytterligare en arbetsdag på Bliktpunkten. Denna gång blir det en kombinerad bryggrenovering samt städning/iordningställande av festplatsen. Som vanligt bjuder vi på fika/tilltugg så ni inte blir hungriga. Dessto fler vi blir, desto snabbare och roligare blir det.Konkret ska vi fortsätta med att räta upp den gamla konstruktionen och skruva dit […]