Arbetsdag på Morängens idrottsplats

Den 12 nov kl 10 – 13 har vi arbetsdag på Morängens idrottsplats. Då ser vi till att rensa ishockeyrinken på sly och skräp samt slätar till underlaget. Det behöver även röjas och rensas på andra platser runt om vår idrottsplats så ta med röjsåg och andra lämpliga verktyg. Vi kommer även gå igenom vissa förrådsutrymmen som behöver rensas på skräp.
Vaktmästaren håller på att renovera omklädningsrummet för ishockeyplanen och den skall höjas för att få in luft under golvet så att vi undviker mögel. Ev. kommer det behövas arbetsinsatser även här vilket vi återkommer till senare.

Vi tänder grillen för er som vill grilla och ställer fram lite fika.