Kallelse till extra årsmöte

Nusnäs IF kallar till extra årsmöte 28 Maj kl 18.30 för att fastställa de nya stadgarna som beslutades om vid årsmötet i April 2024. Stadgeändringen görs för att kunna gå med i SF.s specialförbund för fotboll.
Plats för extra årsmötet är kansliet på Morängen.
Alla medlemmar välkomna.