Kallelse till Årsmötet för Nusnäs IF

Nusnäs IF kallar härmed till Årsmöte den 17 April 2023 kl 19.00 I bygdegården. Ärende enligt nuvarande stadgar. En av motionerna som kommer att behandlas vid årsmötet är förnyelse av nuvarande stadgar. Vi kommer även informera om pågående arbete I föreningen samt status för våra olika arbetsgrupper. Bla renoveringen av bryggorna vid Bliktpunkten, verksamhetsåret vid […]