Kallelse till Årsmötet för Nusnäs IF

Nusnäs IF kallar härmed till Årsmöte den 17 April 2023 kl 19.00 I bygdegården. Ärende enligt nuvarande stadgar.

En av motionerna som kommer att behandlas vid årsmötet är förnyelse av nuvarande stadgar.

Vi kommer även informera om pågående arbete I föreningen samt status för våra olika arbetsgrupper. Bla renoveringen av bryggorna vid Bliktpunkten, verksamhetsåret vid Bliktpunkten 2023, ny cykelbana, Högsommardagen.

Välkommen hälsar Nusnäs IF.