Nu kraftsamlar vi och renoverar bryggorna vid Bliktpunkten

Vi har nu startat upp en grupp som arbetar med att renovera bryggan. Gruppen kommer samla in pengar, söka stöd och sponsorer samt vara med i arbetet med att renovera själva bryggan.
Läs mer om vad vi gör och hur du kan hjälpa till med arbetet.