Kallelse till allmänt möte för Bliktpunkten, bryggor och verksamhetsåret 2023

Kallelse
Allmänt möte om Bliktpunkten
Bryggor och verksamhetsår 2023
 Nusnäs IF kallar härmed till allmänt möte för Bliktpunkten med anledning av bryggornas dåliga skick samt uppstart av Bliktpunktsåret 2023.

Bryggorna är i så dåligt skick att vi förra året spärrade av dom för att inte riskera någon olycka. Bryggorna är i akut behov av reparationer och återuppbyggnad vilket kommer kräva stora arbtetsinsatser och resuser. Nusnäs IF kommer inte kunna genomföra detta själva utan behöver engagerade bybor samt idéer hur vi på bästa sätt går vidare.

Under mötet informerar vi om vilka brister och fel som finns samt vad vi gjort hittills. Vi öppnar upp för diskussioner och ideer hur vi kan gå vidare i detta arbete med förhoppning om att vi kan sätta samman en arbetsgrupp som kan föra arbetet vidare.

Vi vill även starta upp verksamhetsåret för Bliktpunkten 2023 och vilka planer som finns. Här finns möjlighet att anmäla sig till Bliktpunktsgruppen för att hjälpa till och planera  årets evenemang.

Så välkomna till Bliktpunktsmöte den 22 Mars kl 19.00 i bygdegården i Nusnäs.

Sprid och dela denna kallelse till så många som möjligt i byn.