Nusnäs IF policy för ungdomsverksamhet (fotboll) inom föreningen

240107 (uppdateringar kommer att ske)

Nusnäs IF har en policy där vi låter alla barn och ungdomar vara med. Killar och tjejer deltar på lika villkor och efter egna förutsättningar. Detta betyder att vi respekterar varandra oavsett kön, ålder, kultur och etniskt ursprung.

Nusnäs IF strävar efter god laganda och kamratskap och att ge barn och ungdomar förutsättningar för att utvecklas, både socialt och sportsligt. Målsättningen är att skapa ett fotbollsintresse för barn och ungdomar och att känna glädje till sporten. Resultatet är inte det viktigaste.

Det är viktigt att visa god ton för mot-och medspelare, ledare och domare på och utför planen.

Alla barn och ungdomar har rätt till lika mycket speltid vid närvaro på träningarna.

För att kunna delta i föreningens träning- och seriespelsverksamhet skall man betala medlemsavgift till Nusnäs IF. Utan medlemskap har spelaren inte rätt att delta i träningar och matcher. För ungdomar som kommer att medverka i seriespel gäller en avgift även där. Detta för att försäkringarna skall gälla.

Supporters, tränare, föräldrar, släkt och vänner är välkomna att heja på spelarna och ska behandla alla spelare lika med god ton.

Ungdomsledarna inom idrottsrörelsen har en stor betydelse när det gäller att vara förebilder, verka för en positiv syn, följa regler och uppmuntra barn och ungdomar att värna om drog- och nikotinfria miljöer.

Fotbollslagen i föreningen skall ha minst en lagledare för varje lag.

Tränare och lagledare samplanerar verksamheten.

Lagledare har ansvaret att sköta kommunikationen till styrelsen.

Kommunikation till spelare skall ske via vårdshavare.

Nusnäs fotboll skall vända sig till styrelsen i olika frågor.

Sponsorarbete samordnas genom föreningens styrelse. De aktiva äger inte rätt att ingå sponsringsavtal utan samråda med föreningens styrelse.

Rekrytering av nya medlemmar skall bedrivas aktivt av samtliga i föreningen.

Det är önskvärt att varje medlem medverkar i föreningsarbete, t.ex. Nusnäsloppet och Vinterdagen.